BEQUES D'ESTIU

Beques de la Fundació Pere Tarrés

Benvolgudes famílies, 

 

Com bé sabeu el CENTRE D’ESPLAI BOTERUT pertany al Moviment de Centres d’Esplai Cristians Catalans (MCECC). Aquesta federació posa a disposició de les famílies i infants una Campanya de Beques per ajudar-vos amb la inscripció de les activitats que organitzem.

 

Per sol·licitar-les, heu de dirigir-vos a l’equip de monitors i monitores. Poseu-vos en contacte amb -- ja que són les persones responsables dins el nostre centre que s’ocuparan d’aquest tràmit.

 

Des del MCECC se’ns demana aportar una sèrie de documentació per tal de tramitar la vostra beca. Cal fer-ho puntualment. Per aquest motiu cal que totes aquelles famílies que hi estigueu interessades ens la feu arribar ABANS del dia --/--/----. Per lliurar la documentació podeu fer-ho als locals de l’Esplai dissabtes a les 19h o dilluns a partir de les 21h. Per agilitzar-ho, és important que ens la faciliteu d’un sol cop, el més endreçada i clara possible.

 

Com és costum en aquests tràmits, les beques s’atorguen en funció de la renda de cada família (ingressos anuals). Per tant la documentació que ens demanen és per poder calcular-la.

 

La documentació a aportar és:

 

1. Per acreditar el nombre de persones que viuen amb l’infant: (un d’aquests documents)

  • Certificat de convivència emès pel districte/ajuntament del lloc de residència actualitzat.
  • Comprovant del cens o padró

 

2. Per acreditar la renda total: (un d’aquests documents)

 

  • Declaració de renda de cada membres de la unitat familiar
  • Fotocòpia del full de salari o certificat d’ingressos de pensió de tots els membres de la unitat familiar en edat activitat (majors de 18 anys)
  • Còpia de la resolució com a beneficiari del PIRMI de la unitat familiar on viu el noi/a.
  • Informe social d’un professional de l’atenció social primària o especialitzada on s’especifiqui la situació socioeconòmica.
  • Comprovant prestació de l’atur (document emès pel SOC), per acreditar el cobrament, o no cobrament, de subsidi i en el que consti l’import.

 

 

Podeu trobar més informació sobre les Beques a la web oficial de la Fundació Pere Tarrés fent click AQUÍ.

 

 

Moltes gràcies per la vostra col·laboració i restem a la vostra disposició per tot allò que cregueu oportú.

 

Atentament,

 

L’Equip de Monitors i Monitores de l’Esplai Boterut